WEDDING rachel & willem

30 June - 1 July, France
40 guests

 


This wedding was featured on Junebug Weddings.

Rachel (@dehuismuts) & Willem (@daddyhox) wonen samen met hun dochtertje Pip in Amsterdam waarvan Rachel het reilen en zeilen van een jong en ambitieus gezin vastlegt en deelt op haar blog en youtube kanaal: De Huismuts. 

Dat Rachel & Willem een goed gevoel voor stijl hebben zie je hier wel terug en zo was het dus ook geen verassing dat hun "festival" bruiloft in Frankrijk een grote Pinterest droom was. Rachel wist dan ook perfect haar "wedding team" (lees daar over meer hier) samen te stellen wat betekende dat alles tot in detail uitgewerkt was en goed op elkaar aansloot. Het eindresultaat was mind blowing. Maar naast dat het plaatje er mooi uitzag, was het hele weekend ook een sprookje (het weer daar gelaten, want het kwam met bakken uit de lucht op vrijdag). Het begon voor de meeste gasten eigenlijk op vrijdag al op het vliegveld; de meesten hadden dezelfde vlucht en wat is er leuker dan samen met z’n allen op weg te zijn naar een groot liefdesfeest? Iedereen vloog op Toulouse waarna je vervolgens een uur moest rijden naar het dorpje waar de bruiloft plaatsvond. En waarom daar helemaal? Omdat daar de ouders van Willem wonen! Zij wonen daar sinds enkele jaren en hebben een idyllisch huisje op misschien een nog wel idyllischere plek, omgeven door weilanden en velden. En dus toverden Te Leuk Trouwen het huis, maar vooral de tuin van de ouders van Willem om tot een ware droom. Dat betekende wel dat zij alle spullen daar naar toe moesten rijden (aan een stuk door - diehards), inclusief een enorme lading aan bloemen van Judith. Judith Slagter nam de bloemen voor haar rekening en dit deed ze echt geweldig (ik had ook niet anders verwacht); door de bloemen kwam alles samen en werd het een geheel.

Maar ik loop op de zaken vooruit. Vrijdag! Vrijdag kwam iedereen aan en ging iedereen naar hun zogeheten “gites” of “domaines” waarvan Rachel & Willem er een aantal hadden afgehuurd zodat iedereen bij elkaar sliep (hoe gezellig!). ’s Avonds was er een BBQ in het bos en zagen Rachel & Willem hun gasten dus voor het eerst. De sfeer zat er al meteen super goed in, ook al was het slecht weer. Na gezellig met z’n alle gegeten te hebben ging het aanstaande bruidspaar naar huis om op tijd te gaan slapen voor de grote dag! Meer zien over deze avond? Kijk dan deze video

Zaterdag was het dan zover; the big day! Terwijl Willem zich samen met zijn bruidsjonkers ergens in het stadje zich ging omkleden, bleef Rachel thuis met haar bruidsmeisjes. Beiden maakten er een speciaal moment van en kozen er dus echt voor om dit samen met hun beste vriend(inn)en te delen. 
En toen was het opeens zo ver! Rachel was een super mooie bruid in haar jurk van Rue de Seine welke ze bij Wild at Heart Bridal had gekocht en haar bruidsmeisjes droegen allemaal een wit jurkje van ASOS. Maar ook Willem zag er sharp uit in zijn pak van L’Atelier.
De ceremonie werd geleid door Co, de beste vriendin van Rachel, wat het nog persoonlijker maakte. Tel daar nog hun mooie geloftes bij op en je snapt wel dat ongeveer niemand het droog hield. Kijk beneden aan deze pagina voor de super mooie video van Lauri van Agape Stories (pak er wel wat zakdoekjes bij) die de dag waanzinnig heeft weten vast te leggen.
Na de ceremonie was het tijd voor champagne en werd het al gelijk een heel gezellig feestje (deze mensen weten wel wat feesten is) en dit pakten ze ook nog even lekker door tijdens het diner. Een vriend van de ouders van Willem speelt super goed gitaar en kan heel mooi zingen. Hij zong live tijdens de ceremonie en deed dit ook nog tijdens het diner. Het diner was lekker Bourgondisch met lange tafels, wijn, salades & bbq en dus veel gezang :-) 

Voor het feest waren The Big Swingers ook helemaal uit Nederland komen rijden en zij zorgden er met hun wedding medley voor dat het diner naadloos over ging in een knallend feest. En wat een feest was het… het ging he-le-maal los. Willem pakte ook nog even zijn moment of shine en zong samen met een vriend een lied inclusief wat gitaarspel.
En toen was het opeens voorbij..! Hoewel voorbij… iedereen ging uiteindelijk bij zijn eigen “gites” of “domaine” nog even door tot in de vroege uurtje om vervolgens met z’n allen de volgende ochtend een kater ontbijtje (chocolade croissants met koffie) in het dorpje te nuttigen.

En toen was het echt voorbij!  Gelukkig hebben we de foto’s van Lotte (Lott’s) nog ;-)

Rachel & Willem live, together with their daughter Pip, in Amsterdam whose live Rachel captures, including the ins and outs of a young and ambitious family which she shares on her blog and youtube channel: De Huismuts.

One thing you’ll notice when you see Rachel & Willem is the fact they have a good sense of style. That said it wasn’t surprising that their "festival" wedding in France was one big Pinterest dream. Rachel perfectly knew how to put together her dream "wedding team" (read more about that here) which means that everything was worked out in detail and worked well together. The end result was mind blowing. But besides that the pictures look beautiful, the whole weekend was like a fairy tale (left aside the weather, since it was pouring on Friday). For most of the guests all fun actually already started at the airport on Friday; most of them had the same flight and what's more fun than being on the way for a big love fest? Everyone flew to Toulouse, and drove an hour to the village where the wedding took place. And why there? Because the parents of Willem live there! They have lived there for several years and have an idyllic cottage which is, perhaps even more idyllic, surrounded by meadows and fields. Te Leuk Trouwen was in charge of all styling for this wedding and transformed the house and especially the garden of Willem's parents into a true dream. Doing styling in France meant that they had to drive all the stuff up to France (in one day! - diehards), including a load of flowers. Judith Slagter was in charge of the flowers and she did an amazing job (I didn’t expect anything else); because of the flowers everything came together.

But I'm getting ahead of myself. Friday! On Friday everyone arrived and went to their so called "gites" or "domaines" of which Rachel & Willem had rented a few so everyone slept together (how cozy!). In the evening there was a BBQ in the woods and Rachel & Willem saw their guests for the first time. There was a great atmosphere from the beginning, even with bad weather. After eaten together, the bride- and groom-to-be went home to go to bed on time for the big day! Do you want to see more about this evening? Then watch this video.

And then it was Saturday; the big day! While Willem and his groomsmen dressed up in town, Rachel stayed home with her bridesmaids. Both made a special moment of it and chose to share this with their best friends.

And then, suddenly, it was time! Rachel was a beautiful bride in her dress from Rue de Seine which she bought at Wild at Heart Bridal and her bridesmaids were all wearing a white dress from ASOS. But Willem looked sharp as well, in his suit of L'Atelier.
The ceremony was led by Co, Rachel's best friend, which made the whole thing even more personal. Add the beautiful vows of Rachel & Willem and you’ll understand that almost everybody had to cry (happy tears!). At the bottom of this page you can find the beautiful video Lauri, of Agape Stories, made (get some handkerchiefs).
After the ceremony it was time for champagne and soon there was already a party vibe (these people know how to party) which continued during dinner as well. A friend of Willem's parents plays guitar and sings beautifully. He sang live during the ceremony and did this during dinner as well. The dinner had a Burgundy feeling with long tables, wine, salads & bbq and a lot of singing :-)

For the party, The Big Swingers also drove all the way from the Netherlands and with their wedding medley they transferred the dinner into a big party. And what a party it was ... it went through the roof. Willem also took his moment of shine and sang together with a friend a song including some guitar play.
And then, all of a sudden, it was over..! Well… not really though. Everyone went to their own "gites" or "domaine" and continued the party over there. The next morning the whole group had a hangover breakfast (chocolate croissants with coffee) in the village.

And then it was really over! Fortunately, we still have the pictures of Lotte (Lott's) ;-)

 

 

Op welk moment dachten jullie; "we hebben een weddingplanner nodig!" En waarom?
At what moment were you thinking; "we need a wedding planner!" And why?

Een half jaar voor de grote dag gingen Willem en ik vol enthousiasme aan de slag met het maken van een globale planning. Maar bij die globale planning kwamen al enorm veel actie punten kijken. Project management is niet echt ons ding en dus trokken wij bij Sabine aan de bel!

Six months before the big day Willem and I started, with loads of enthusiasm, with making a global planning. But after we finished this global planning we came to the conclusion that there were many things to think of and so many things to do. Since we're both not very well in project management we decided to ask Sabine!  

 
 

 

Wat heeft Sabine precies voor jullie bruiloft gedaan?
What did Sabine exactly do for you?

Sabine heeft voor ons alles letterlijk op een rij gezet en is van daaruit verder gaan werken. Wij hadden niet zozeer hulp nodig bij het vinden van de juiste leveranciers, maar wel bij het maken van een draaiboek en het houden van overzicht. Het was fijn dat wij in het wilde weg onze ideeën en plannen aan Sabine konden vertellen en dat zij er vervolgens structuur in aanbracht. 

Sabine just literally put everything in order and started working from there. We didn't necessarily need help by finding the right vendors, but we did need help by making a planning a someone keeping an overview. It was a nice feeling that new just could tel l all our ideas and plans to Sabine and that she eventually structured everything.


Wat was jullie ervaring met Sabine?
What was your experience with Sabine?

Het was heel fijn dat Sabine met ons meedacht, en door haar ervaring nog een paar stappen verder dacht. Doordat ze de juiste vragen stelde, moesten we over dingen nadenken waar we in eerste instantie misschien niet aan zouden denken. Dit zorgde ervoor dat er uiteindelijk aan elk klein detail is gedacht. Dankzij Sabine heb ik in de gehele periode naar de bruiloft toe geen één stressmoment ervaren en dat gun ik iedereen.

It was a nice feeling that Sabine was thinking along with us, and because of her experience she was always thinking a few steps further. By asking the right questions we needed to think about things where we didn't even think about in the first place. This made that eventually we thought about every tiny detail. With the help of Sabine I didn't experience any stress until and during the wedding, something I grant anhyone. 
 

Op welk gebied heeft Sabine het meest geholpen?
At what part did Sabine participate the most?

De aanloop naar de bruiloft toe zou vast niet zo relaxt zijn verlopen als zij niet onze rechterhand was geweest. Het draaiboek was van dag 1 t/m dag 3 zo goed uitgewerkt. We hadden het zelf niet beter kunnen doen!

The run-up to the wedding probably wouldn't be this relaxed if Sabine wasn't our right hand. The planning of the three days was worked out super detailed. We couldn't have done it ourselves!


Hoe hebben jullie de dag ervaren?
How did you experience the day?

De dag was een aaneenschakeling van hoogtepunten. Bij elk gedeelte van de dag dachten we dat het niet mooier, leuker of emotioneler kon worden, maar dat kon het dus wel! We zijn zo blij dat we deze dag in een intieme setting, met alleen onze naaste familie en beste vrienden hebben gevierd. Met elke gast afzonderlijk hebben we een ‘weet je nog momentje’ en herinneringen voor het leven mogen maken.

The day was a chain of highlights. With every part of the day we thought it couldn't get any more beautiful, fun or emotional, but apparently it could! We're so happy we celebrated this day in an intimate atmosphere with only our closest family and friends. With every single guest we have a "do you remember" moment and made memories for life.  
 

Wat was het hoogtepunt van de dag?
What was the highlight of the day?

We kunnen er moeilijk één noemen want er was echt geen 1 moment waarop de energie even wegzakte. Maar waar we het nog vaak met vrienden over hebben is de medley tijdens het diner van The Big Swingers en het feest. WOW, wat hebben zij de boel op stelten gezet. Geweldig!

It's really hard to choose one moment since there wasn't one moment where the energy dropped. But one thing that keeps coming back in our talks with friends is the moment The Big Swingers started their medley during dinner and the party. WOW, they really knew to get that party started. Amazing!

 
 

Credits
Planning: Over the Moon // Photography: Lott's // Video: Agape Stories // Styling: Te Leuk Trouwen // Flowers: Judith Slagter // Stationery: Weddingdeco // Food: local // Sweets: local // Live music (guitar & singing): Tony Calmer // Band: The Big Swingers