WEDDING eva & mark

6 October '17, Hortus Botanicus Amsterdam
7 October '17, NewWerkTheater
Amsterdam
50 & 120 guests

 

Modern, groen en intiem met een tintje rock & roll. En als er nog wat Italiaanse details in terug kunnen komen dan zou dat top zijn; dat waren de richtlijnen die ik van Eva & Mark kreeg. Samen wonen en werken ze in Amsterdam. Beide een drukke baan, maar wat ze bewonderenswaardig goed weten te combineren met een sociaal leven. Voor mij was deze bruiloft een speciale; met Mark heb ik twee jaar samengewerkt, hij was mijn baas bij Ace & Tate. Dat maakte het aan de ene kant een uitdaging (ik heb het wel over m'n oude baas), maar ook weer heel vertrouwd. 

Omdat Eva & Mark graag een intieme bruiloft wilden waarbij een uitgebreid (Italiaans) diner niet kon missen, kozen ze er voor om de bruiloft over twee dagen te verspreiden. De eerste dag vond plaats bij de Hortus Botanicus in Amsterdam. Een super mooie, lichte & groene locatie in een van de mooiste wijken van Amsterdam; de Plantage buurt. De ceremonie vond plaats aan het einde van de dag, opgevolgd met een receptie (vol heerlijke Italiaanse hapjes en wijnen) welke vervolgens overging in een diner (wederom Italiaans) wat tot in de late uurtjes is door gegaan. Super relaxed en precies wat zij wilden.

Maar er moest ook nog gefeest worden! De volgende dag organiseerden we daarom een "Day Drinking Brunch" bij het NewWerkTheater in Amsterdam voor een grotere groep mensen. Muziek, drank en wederom heerlijk eten. Er werd gedanst, Eva gooide haar boeket nog met een vlijmscherpe worp in de armen van een haar beste vriendinnen en vervolgens eindigde het feest met de "hora".
Een perfect einde van twee perfecte en mooie dagen.

Wil je zien hoe deze twee dagen er uit zagen? Bekijk hier onder dan de foto's, gemaakt door Vanity Wezer.

Modern, green and intimate with a touch of rock & roll. And if there could be added some Italian details, that would be great; those were the guidelines I got from Eva & Mark.
Together they live and work in Amsterdam. Both got busy jobs, but they
(admirably) know how to combine this with a social life.
For me, this wedding was a special one; I worked with Mark for two years, he was my boss at Ace & Tate. That made it somewhat of a challenge (hello, I'm talking about my old boss here), but also very familiar.

Because Eva & Mark wanted an intimate wedding in which a big (Italian) dinner couldn't be missed, they chose to spread the wedding over two days.
The first day took place at the Hortus Botanicus in Amsterdam. A super nice, light & green location in one of the most beautiful districts of Amsterdam; the Plantage neighborhood.
The ceremony took place at the end of the day, followed by a reception (full of delicious Italian snacks and wines) which then fluently went into a dinner (again Italian) which went on until the late hours.
Super relaxed and exactly what they wanted.

But a party couldn't be missed either! That's why we organized a "Day Drinking Brunch" the next day at the NewWerkTheater in Amsterdam for a larger group of people. Music, drinks and again delicious food. People danced, Eva threw her bouquet with a razor-sharp throw in the arms of one of her best friends and at the end, the party ended with the "hora".
A perfect end of two perfect and beautiful days.

Curious to see what these two days looked like? View the photos, made by Vanity Wezer, below.

 

 
 
 
bruiloft hortus botanicus amsterdam
bruiloft hortus botanicus amsterdam
bruiloft hortus botanicus amsterdam
bruiloft hortus botanicus amsterdam
bruiloft hortus botanicus Amsterdam
 

 
bruiloft netwwerktheater Amsterdam
 
 

Credits
Planning & styling: Over the Moon
Photography: Vanity Wezer
Location: Hortus Botanicus Amsterdam & NewWerkTheater