WEDDING barBARa & diederik

17 June 2017, Afferden
170 - 270 guests

 

De bruiloft van Barbara & Diederik vond plaats in de prachtige tuin van haar ouders in Afferden, Noord Limburg.
Hoewel het een groot gezelschap was, voelde de bruiloft heel relaxed en intiem. Vooral de ceremonie zette hier de toon; er waren mooie speeches, er werd gezongen en de kindjes speelden op de achtergrond (of soms op de voorgrond haha).
Tot in de late uurtjes werd er gefeest en wilden de gasten niet naar huis. Nogmaals sorry dat ik er dan toen toch echt een einde aan heb moeten maken! ;-)

The wedding of Barbara & Diederik took place in the beautiful garden of her parents in Afferden, North Limburg.
While there was a big number of guests, the wedding felt very relaxed and intimate. Especially the ceremony set the tone; 
there were lovely speeches, there were live sung songs and the kids played on the background (or not haha).
Until late everyone partied and guests didn't want to go home. Again, sorry guys for the fact I really needed to end the party! ;-)

 

 

Op welk moment dachten jullie; "we hebben een weddingplanner nodig!" En waarom?
At what moment were you thinking; "we need a wedding planner!" And why?

Hoewel we het heel leuk vonden om zelf alles te regelen voor onze huwelijksdag, bedachten we een paar maanden voor ons huwelijk dat we op de dag zelf niet het aanspreekpunt wilden zijn voor alle vragen van de cateraar, vervoerder, patisserie, geluidsmensen, dj, fotograaf enz. enz. En dat we eigenlijk niet zo goed wisten hoe de dag er van begin tot eind uit zou moeten zien en of we overal wel aan gedacht hadden.

While we really enjoyed to arrange everything for our wedding ourselves, we decided a few months before our wedding that we didn't want to be the main contactperson for all questions of the caterer, transportation company, bakery, the people responsible for all sound, the dj, photographer etc. etc. We also didn't really know how the day should look like exactly, regarding planning and if we really covered everything.
 

Wat heeft Sabine precies voor jullie bruiloft gedaan?
What did Sabine exactly do for you?

Sabine heeft ons heel erg geholpen door mee te denken over het precieze programma van onze bruiloft. Door de juiste vragen te stellen kwam ze er achter waar we niet aan gedacht hadden of die we niet wisten. Door haar input hebben we de hele invulling en planning van de dag kunnen afronden wat resulteerde in een gedetailleerd draaiboek. Vlak voor de bruiloft heeft ze contact gelegd met alle leveranciers om met hen de dag door te nemen zodat iedereen goed wist wat er van hem/haar verwacht werd en hoe de dag er precies uit kwam te zien. Tijdens de dag zelf was ze verantwoordelijk voor de gehele coördinatie en aanspreekpunt voor alle leveranciers en gasten. Ze is zelfs blijven slapen na het feest zodat ze tot het einde toe beschikbaar was voor iedereen.

Sabine did a great job by thinking about the day planning of our wedding. By asking the right questions she found out what stuff we didn't think about and stuff we didn't know. Because of her input we were able to complete the whole planning of the day which resulted in a detailed script of the day. Before the wedding she contacted all suppliers to discuss the planning of the day so they were up to date about what was expected from them and how the day was exactly going to look like. During the day itself, Sabine was responsible for the coordination and she was the main contactperson for all suppliers and guests. She even slept in Afferden so she would be available for everyone until the end of the party.
 

Wat was jullie ervaring met Sabine?
What was your experience with Sabine?

Sabine was heel aardig, professioneel en flexibel. Ze luisterde goed naar onze wensen en ging daarmee aan de slag. Doordat ze in al haar bescheidenheid deed wat ze zei, heeft ze ons vanaf het eerste contact het vertrouwen gegeven dat ze haar werk goed zou doen. En dat heeft ze meer dan waargemaakt. We hebben een prachtige dag gehad en zelf niets hoeven doen dan genieten en feesten, terwijl Sabine op de achtergrond de touwtjes in handen had en zorgde voor een feilloos verloop van de dag.

Sabine was super kind, professional and flexible. She listened very well to our wishes and from there she started working. In all her modesty she did what she said, she gave us, from the beginning, confidence that she would do a great job. Which she did! We had a wonderful day on which the only thing we needed to do was enjoy the day to the fullest and party, while Sabine was taking care of everything on the background.
 

 
 
 
 
 
 
Barbara Diererik 17 juni 2017-0130.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credits
Planning: Over the Moon
Styling: Bride & groom
Photography: Barbara Kieboom